אום מתאם לחיבור האחיזה בעזרת בורג עץ במקום של בורג האלן

אום

3.00 ₪מחיר