top of page

תקנון אתר

האתר משמש כחנות למכירת מוצרי המותג Edge Holds. טרם ביצוע ההזמנה יש לבצע פעולת הרשמה והקלדת פרטים בסיסיים. לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקת כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תנתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

א.      מחיר המוצרים המפורסמים באתר

מחיר המוצר כולל דמי משלוח ללא עלות מצד הקונה בקניה מעל 500 ש"ח.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית או הובלה הדורשת כח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים.
 

ב.       זמני אספקה

מועדי אספקת מוצרים הנם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א-ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה,  וישיבו לו את מלוא כספו.

 

ג.      ביטול עסקה

סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן קובע במפורש כי במקרה של ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם העסק  לא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם. החוק קובע כי דמי הביטול הנם לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהעסק הוציא או התחייב להוציא. עם זאת, בביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן, המוצר יוחזר אל בית העסק על חשבון הצרכן.

1. אנו מאפשרים ביטול עסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר.

2. לא יוחזר מוצר שאריזתו המקורית נפתחה.

3. הודעה על הביטול תימסר בדוא"ל gg.hold.il@gmail.com.

4. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של טובין פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
 

ד.      מלאי:

האתר יקיים בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. כאשר המלאי עומד בפני סיום יידע מפעיל האתר את הצרכנים על כך או יעדכן את מספר המוצרים שנותרו במלאי במקום בולט באתר. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך יום עסקים ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.
 

ה.        אחריות כללית בגין פעילות האתר

 1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 2. החברה עושה ותעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר אך לא מתחייבת שהשירות בו לא יופרע עקב תקלות בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחריות לתקלות או שיבושים ברשת האינטנט או בקווי התקשורת.

 

ו.        פרק "סמכויות שיפוט":

בכל מקרה של סכסוך תהיה סמכות שיפוט לבית המשפט בירושלים.

 

ז.      פרק "תמונות להמחשה":

לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

החברה מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.  אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

 

ח.     פרק פרטיות וסודיות

החברה מכבדת את פרטיות לקוחותיה ותעשה כל מאמץ סביר שמור את הפרטים הנמסרים במעמד הרכישה סודיים. בהמשך לאמור, להלן מספר דגשים:

 • הנתונים האישיים של הלקוח (לרבות שם, כתובת, מוצרים שנרכשו, טלפון וכדומה ולמעט פרטי אמצעי התשלום) נשמרים במאגר המידע של האתר. מידע זה ישמש את החברה לצורך הנפקת חשבוניות, ביצוע משלוח של המוצרים שנרכשו וכל צורך תפעולי אחר של החברה.  

 • מובהר, פרטי האשראי של הלקוח לא נשמרים במאגר המידע של האתר או החברה.

 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי מבוצע על ידי מערכת הסליקה של לאומי-קארד. 

 • החברה המפעילה מתחייבת שלא להעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר ללא הסכמה מפורשת של הלקוח, למעט במקרים בהם יועברו פרטים מסוימים לספק של מוצר אותו רכש הלקוח ו/או לדואר ישראל או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה של אותו מוצר.

 • החברה לא תעביר את נתוני הלקוח לצד ג' ללא הסכמה מפורשת מראש. הנתונים יועברו לצדדי ג' רק לצרכים תפעוליים כגון ניפוק חשבוניות, ביצוע תשלום או זיכוי, שילוח המוצרים וכדומה.

 • למרות האמור, החברה רשאית להעביר את נתוני הלקוח השמורים במערכת במקרה ומתקבל צו שיפוטי, או שהלקוח ביצע מעשה הפוגעים האתר, החברה או בצד ג', הלקוח ביצעה מעשה בלתי חוקי ובמקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לאתר או לחברה המפעילה.

 • החברה יכולה לעשות שימוש בנתוני הלקוחות לצרכים סטטיסטיים (כולל העברה לצד ג'). הנתונים לא יאפשרו זיהוי של הלקוחה.

 • האתר עושה שימוש ב-cookies, בין היתר, לצורך שמירה של נתוני סל הקניות של הלקוח טרם ביצוע הרכישה.

 • החברה מדגישה שפעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לאור האמור אין החברה יכולה להתחייב באופן מוחלט לחסינות מפני חדירות על ידי גורמים בעלי כוונות זדון. בכל מקרה, אם יחדור צד ג' למאגרי החברה, לא תהיה ללקוחות כל תענה או תביעה או דרישה כלפי החברה או האתר גם במידה ויגרם נזק ישיר או עקיף ללקוח או למי מטעמו.

 
ט.    הוראות נוספות

קניין רוחני: כל המידע והמדיה המוצגים באתר, לרבות תמונות, סרטונים, טקסט, גרפיקה, עיצוב, לוגואים וכדומה, הם בבעלות בלעדית של החברה והאתר או מי מטעמם. אין לעשות שימוש שום או העתקה של כל אלו ללא אישור מראש ובכתב מטעם החברה.

 

פיצויים ושיפוי: לקוח שתפר את האמור בתקנון זה או שתבצע פעולה לא חוקית או כזו שתגרום נזק לאתר או לחברה, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות שנגמרו לחברה, ישפה ויפצה את החברה והאתר באופן מלא מיד עם העברת הדרישה על ידי החברה.

 

שינויים בתקנון: החברה רשאית לעדכן מי מסעיפי התקנון בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה או האתר לא מחויבים לעדכן את לקוחותיה בדבר והעדכון. על הלקוח להתעדכן באופן עצמאי טרם השימוש באתר. בכך שהלקוח עושה שימוש באתר היא מאשרת את נוסח התקנון המעודכן ביותר נכון לאותו מועד. במידה והלקוח לא מסכימה עם אחד מתנאי התקנון הוא יכול לפנות לצוות האתר בכתובת edgeholds@gmail.com ולא לעשות שום שימוש באתר לאלתר ועד לעדכון התקנון לנוסח אותו הלקוחה מאשרת במלואו. במידה והשתנו הוראות הדין והתקנון טרם עודכן בהתאם יגברו הוראות הדין.

 

סמכות שיפוט: הדין הישראלי בלבד תקף לאתר זה והפעילות המתבצעת בו. בכל מחלוקת או סכסוך בין לקוחה לאתר או לחברה תהא נתונה זכות השיפוט לבית המשפט במחוז מרכז.

 

שירות לקוחות:

אנו מזמינים בחום כל לקוח לפנות לשירות הלקוחות בכל שאלה, בעיה, הצעה, פניה עסקית או כל נושא אחר. אנו מחייבים להשיב בתוך שלושה ימי עסקים מיום הפניה.

ניתן לפנות בווטסאפ במספר: 055-975-9211 או בדוא"ל באמצעות לכתובת edgeholds@gmail.com או אמצעות שליחת הודעה בעמוד הפייסבוק של החברה.

 

 

קנייה נעימה!

bottom of page